Verkoopvoorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden voor online aankopen op FantiniPelletteria.nl

1) Algemene opmerkingen
Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) worden beheerst door de Consumentenwet (Wetsbesluit nr. 206/2005) en door de regels inzake elektronische handel (Wetsbesluit nr. Lgs. N 70/2003).

2) Aanbod aan het publiek
De producten en hun prijzen die op de site worden gepresenteerd, vormen een aanbod aan het publiek in overeenstemming met de procedures die zijn gespecificeerd in de algemene voorwaarden en op de site zelf. De voorwaarden van deze aanbieding zijn uitsluitend van toepassing op aankopen die op de site worden gedaan.

3) Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW / eenfasige San Marino.
Bezorgkosten (hierna “Bezorgkosten”) kunnen gratis zijn of in rekening worden gebracht bij de Klant en worden voldoende aangegeven in de Order van Aankoop.< br>De prijs die op de site wordt weergegeven op het moment van de verzendbevestiging wordt toegepast op de producten, zonder rekening te houden met eerdere aanbiedingen of latere prijswijzigingen.

4) Bestelling
Aankoopbestellingen moeten online worden gedaan via de bestelprocedure op de Site.
Om door te gaan met het sluiten van de Aankooporder, moet de Klant de gevraagde persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om te kunnen om de aankoop te doen.
De klant voltooit de bestelprocedure correct als er geen foutmelding op de site verschijnt.
De koopovereenkomst wordt als gesloten beschouwd na ontvangst van de bestelling door de site-eigenaar.
In dit geval wordt de ontvangst van de Bestelling bevestigd door een e-mail met een bestellingsbevestiging (hierna “Bestellingsbevestiging” genoemd) te sturen naar het e-mailadres dat door de Klant is meegedeeld. Deze Bevestiging geeft een samenvatting van de gekochte Producten, de relatieve Prijzen (inclusief leveringskosten), het afleveradres, het bestelnummer en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op de Bestelling.
De Klant verbindt zich ertoe om de juistheid van de gegevens vervat in de Orderbevestiging en om deze binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst daarvan, eventuele correcties, mee te delen. Eventuele kostenstijgingen veroorzaakt door fouten in de gegevens die niet onmiddellijk worden gerapporteerd, worden aan de klant in rekening gebracht.
Het bestelnummer, gegenereerd door het geautomatiseerde systeem en gecommuniceerd via e-mail, moet door de klant worden gebruikt bij elke communicatie met de site eigenaar.
Het is mogelijk dat de onbeschikbaarheid van sommige producten af en toe voorkomt. Als de door de klant gekozen producten niet beschikbaar zijn, wordt dit onmiddellijk aan de klant meegedeeld.

5) Leveringsmethoden
De goederen worden geleverd met behulp van gespecialiseerde vervoerders.
Op het moment van Levering moet de Klant controleren of de verpakking intact is en dat de ontvangen Producten overeenkomen met wat in de bestelling is vermeld. In geval van zichtbare gebreken, zoals onjuiste hoeveelheden en / of onjuist Product en niet-integriteit van de verpakking, dient de Klant het relevante rapport op het transportdocument te verstrekken en uiterlijk 7 dagen per e-mail contact op te nemen met de eigenaar van de site. (zeven) dagen vanaf levering.

6) Bezorgkosten
Bezorgkosten kunnen gratis zijn of aan de klant in rekening worden gebracht en worden voldoende aangegeven in de Bestelling.

7) Bijstandsdiensten
De klant kan informatie krijgen over de hulpdiensten na verkoop, door naar het gedeelte “Contacten” van de site te gaan of door een e-mail te sturen naar: info@fantinipelletteria.com

8) Ruilen van goederen
Het ruilen van gekochte goederen is toegestaan zolang de goederen niet kapot / beschadigd zijn en in ieder geval geen gebruikssporen mogen vertonen, het materiaal dient voorzien te zijn van een speciale verpakking ( envelop / doos etc.), deze verpakking moet worden gebruikt om de goederen opnieuw in te brengen, er mogen niet meer dan 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van ruilen.
Om goederen te ruilen, dient u per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice, onder vermelding van de referenties van uw bestelling, de te vervangen artikelen en het verzendadres.

Retourzending voor defect of niet-conform artikel
Indien de retourzending afhankelijk is van gebrek aan conformiteit en van het gekochte product, zoals bepaald in de Algemene voorwaarden, dient de klant per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice, specificeer in het onderwerp van de e-mail “Defect of niet-conform artikel” en in de tekst van de e-mail het referentieordernummer, het artikel dat moet worden geretourneerd en het gerelateerde defect.

9) Wettelijke garantie voor de consument
De consument, zoals gedefinieerd in art. 3 van de Consumentenwet (hierna “Consumentenwet”, Wetsbesluit 6 september 2005, nr. 206), heeft het recht om gebruik te maken van de wettelijke garantie die de Consumentenwet zelf biedt in de artikelen 128 tot 132.
Dit Garantie houdt onder meer in dat de Consument, op straffe van verval, elk gebrek aan overeenstemming dat de consument aantreft in het gekochte product binnen 2 (twee) maanden na ontdekking aan de eigenaar van de site meldt (artikel 132, Code del Consumo ).
Na deze mededeling heeft de consument het recht om reparatie of vervanging van het product aan te vragen, onverminderd de andere rechten die de wet in het voordeel van de consument biedt.
De hierboven vermelde wettelijke garantie is geldig voor een maximale termijn van 2 (twee) jaar vanaf de Levering van het Product. Na deze deadline is de eigenaar van de site daarom niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan overeenstemming dat door de consument wordt geconstateerd, net als het originele product. Daarom gaat de totale duur van twee jaar van de wettelijke garantie in ieder geval in vanaf de levering van het originele product.

10) Verwerking van persoonlijke gegevens
Klantgegevens worden verwerkt door de site-eigenaar in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals gespecificeerd in de informatie die wordt verstrekt in de betreffende sectie “Privacybeleid”.

11) Communicatie
Elke communicatie kan worden gericht aan de site-eigenaar via een specifieke e-mailbox.

12) Bevoegde rechtbank
Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit contract zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank, onverminderd de toepassing van de regels van de consumentenwet in het geval van aankopen door consumenten.